GDPR

Obsah

 • Úvod
 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
 • Ako používame vaše osobné údaje
 • Komu poskytujeme vaše osobné údaje
 • Ako chránime vaše osobné údaje
 • Vaše práva
 • Ako nás kontaktovať

Úvod

Sports rEvolution, s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť") rešpektuje súkromie svojich používateľov a je odhodlaná chrániť ich osobné údaje. Tento dokument vysvetľuje, ako Spoločnosť zhromažďuje, používa, zdieľa a chráni osobné údaje svojich používateľov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje svojich používateľov rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Keď používatelia navštívia webovú stránku Spoločnosti, zhromažďujú sa ich IP adresy, informácie o prehliadači a operačnom systéme.
 • Keď používatelia vyplnia formulár na webovej stránke Spoločnosti, zhromažďujú sa ich meno, e-mailová adresa a iné kontaktné údaje.
 • Keď používatelia nakupujú produkty alebo služby od Spoločnosti, zhromažďujú sa ich fakturačné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo a číslo kreditnej karty.

Ako používame vaše osobné údaje

Spoločnosť používa osobné údaje svojich používateľov na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie produktov a služieb
 • Komunikácia s používateľmi
 • Zlepšovanie webovej stránky a produktov a služieb Spoločnosti
 • Personalizácia používateľského zážitku
 • Správa zákazníckych vzťahov
 • Spracovanie platieb
 • Dodržiavanie zákonných predpisov

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Spoločnosť môže poskytovať osobné údaje svojich používateľov nasledujúcim stranám:

 • Dodávatelia, ktorí poskytujú služby Spoločnosti, ako sú hosting, marketing a platby
 • Úrady, ktoré si vyžadujú od Spoločnosti poskytnutie osobných údajov v súlade so zákonom

Ako chránime vaše osobné údaje

Spoločnosť prijala technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov svojich používateľov pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, zmenou alebo zničením. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • Použitie šifrovania
 • Použitie firewallov
 • Použitie fyzických bezpečnostných opatrení
 • Používanie prístupových kontrol
 • Vyškolenie zamestnancov na ochranu osobných údajov

Vaše práva

Používatelia majú právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu svojich osobných údajov, na vymazanie svojich osobných údajov a na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Používatelia majú tiež právo na prenos svojich osobných údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese:

Sports rEvolution, s.r.o.
Na Horke 397/44
040 01 Košice - mestská časť Kavečany
Slovenská republika

Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Zmeny budú zverejnené na tejto webovej stránke.

Ďakujeme za používanie webovej stránky Spoločnosti.